Actuant Corporation – Hydratight Sweeney Business

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av industriprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Actuant Corporation, oppkjøp av Hydratight Sweeney Business.Meldt til Konkurransetilsynet