Adax AS – Norac AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for elektriske varmeprodukter m.m. og brannsikringsprodukter innen skipsfart og offshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Adax AS (org.nr. 981 388 143), oppkjøp av Norac AS (org.nr. 979 376 626).Meldt til Konkurransetilsynet