ADB Systemer Holding AS – ADB Systemer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for IT-software

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ADB Systemer Holding AS (org.nr. 990 019 819), oppkjøp av ADB Systemer AS (org.nr. 950 789 298).Meldt til Konkurransetilsynet