Adcom Holding AS, fusjon mellom seks selskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for datautstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: *

Konsernetablering