Addnode AB – CAD Teknikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-systemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.04.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Addnode AB (org.nr. 556291-3185, Sverige) erverver 100% av aksjene i CAD Teknikk AS (org.nr. 982100453)