Addnode Group AB – Joint Collaboration AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Software leverandør mot olje- og gass samt bygg- og anleggsbransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Addnode Group AB (org. nr. 556291-3185, Sverige) kjøper alle aksjene i Joint Collaboration AS (org. nr. 983443117)