Addtech AB – Bergman & Beving MediTech AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av mikroskoper

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Addtech AB (svensk foretaksnr. 556302-9726), kjøp av 100 prosent av aksjene i Bergman & Beving MediTech AB (svensk foretaksnr. 556546-6785).Meldt til Konkurransetilsynet