Addtech Transmission AB – Kurt Wiig AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: hydraulikkmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Addtech Transmission AS (svensk org.nr. 556546-3469), kjøp av samtlige aksjer i Kurt Wiig AS (org.nr. 879 142 512).Meldt til Konkurransetilsynet