Adecco Norge AS – Naviga AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: konsulenttjenester innen person- og organisasjonsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Adecco Norge AS (org.nr. 935 333 153), oppkjøp av Naviga AS (org.nr. 981 690 192).Meldt til Konkurransetilsynet