Adecco Norge AS og Medisinsk Vikarbyrå AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bemanningstjenester innenfor helse og omsorg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Adecco Norge AS (org.nr. 935 333 156) og Medisinsk Vikarbyrå AS (org.nr. 981 529 251).Meldt til Konkurransetilsynet