Advania AB – Visolit New Topco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IKT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.08.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Advania AB (reg.no. 556963-8991 Sverige) erverver 100 % av aksjene i Visolit New Topco AS (org.nr. 922 578 168)