Advokatfirmaet Noraudit DA og BDO Revico Oslo DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: revisjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Advokatfirmaet Noraudit DA (org.nr. 979 188 765) og BDO Revico Oslo DA (org.nr. 968 466 836).Meldt til Konkurransetilsynet