Aebi Schmidt Holding AG – Tellefsdal AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utstyr til veivedlikehold

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aebi Schmidt Holding AG (org. nr. CH-053.3.017.817-7, Sveits) overar kontrollen over Tellefsdal AS (org. nr. 938364052)