Aegir Norway Holding ASA – Roxar ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Internasjonale teknologitjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aegir Norway Holding ASA (org. nr. 992362936) erverver alle aksjene i Roxar ASA (org. nr. 966770198)