ÅF AB – Advansia AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Prosjektledelse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ÅF AB (org. nr. 556120-6474, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Advansia AS (org. nr. 883889762)