ÅF AB – Epsilon Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Teknikk- og systemutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ÅF AB (org. nr. 556120-6474, Sverige) erverver alle aksjene i Epsilon Holding AB (org. nr. 556421-6884, Sverige)