AF Gruppen ASA – Aker Solutions ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dekommisjonering av offshoreinstallasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.08.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AF Gruppen ASA (org.nr. 938 702 675) og Aker Solutions ASA (org.nr. 913 748 174) oppretter nytt fellesforetak