AF Gruppen Norge AS – Höegh Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.07.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AF Gruppen Norge AS (org. nr. 938333572) oppretter et fellesforetak med Höegh Eiendom AS (org. nr. 988101060)