AF Gruppen Norge AS / OBOS Eiendom AS – Construction City Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.05.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AF Gruppen Norge AS (org.nr 938333572) og OBOS Eiendom AS (org.nr. 930869147) oppretter fellesforetaket NewCo som skal eie Construction City Eiendom AS (org.nr 921279108)