AF Gruppen Norge AS / OBOS Nye hjem AS – Industriveien 13 Ski AS / Industriveien Næringsbygg AS / Industriveien 17 Ski AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.11.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AF Gruppen Norge AS (org.nr. 938 333 572) / OBOS Nye hjem AS (org.nr. 935 283 280) skal hver kjøpe 50 % av aksjene i Industriveien 13 Ski AS (org.nr. 921 125 712) / Industriveien Næringsbygg AS (org.nr. 917 212 392) / Industriveien 17 Ski AS (org.nr. 990 626 081)