AF Håndverk AS – Betong & Tre AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygge- og anleggsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.03.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AF Håndverk AS (Org.nr. 922 607 508) erverver 50,4 % av aksjene i Betong & Tre AS (Org.nr. 977 352 762)