AGA AS – småskala LNG-virksomhet fra Statoil ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: LNG

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AGA AS (org.nr. 934863909) erverver virksomhet knyttet til småskala salg og distribusjon av flytende naturgass (LNG) fra Statoil ASA (org.nr. 923609016)