Agardh 233 AS – Steni Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Agardh 233 AS (org. nr. 911921340) erverver alle aksjene i Steni Holding AS (org. nr. 990224927)