Agder Energi AS – Forbrukerkraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av kraft til sluttbrukere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Agder Energi AS (org.nr. 981 952 324), oppkjøp av samtlige aksjer i Forbrukerkraft AS (org.nr. 981 135 634).Meldt til Konkurransetilsynet