Agder Energi AS – Glitre Energi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av elektrisk kraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.08.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Agder Energi AS (org.nr. 981 952 324) fusjonerer med Glitre Energi AS (org.nr. 968 278 304)