Agder Energi AS / Glitre Energi Strøm Holding AS – fellesforetak OSS Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av strøm

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.12.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Agder Energi AS (org.nr. 981952324) og Glitre Energi Strøm Holding AS (org.nr. 815365062) vil utøve felles kontroll over OSS Norge AS (org.nr.919 439 734) etter at Agder Energi AS kjøper 50 % av aksjene.