Agder Energi Venture AS – Metallkraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energi. Behandling og gjenvinning av slurry

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.08.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Agder Energi Venture AS (org. nr. 989198637) kjøper alle aksjene i Metallkraft AS (org. nr. 940464903)