Agder Energi Venture AS – NEG AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Varme. Tømmer. Mottak og kverning av returtre og avfall. Salg av flis fra avfallstrevirke og massevirke. Båtlasting. Rivning. Produksjon og salg av briketter. Salg av spon som strø til stall etc

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretak og foretakssammenslutningen