Agder Mote AS – Ivar Mjåland AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av tekstiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Agder Mote AS (org. nr. 991948775) kjøper VIC Mjåland Kristiansand og VIC Mjåland Mandal av Ivar Mjåland AS (org. nr. 983349978)