Agderposten Medier AS – AS Varden

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avisdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Agderposten Medier AS (org. nr. 810094532) kjøper AS Varden (org. nr. 917074372)