Ågotnes Eiendom AS – Ågotnes Næringspark AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ågotnes Eiendom AS (org.nr. 988 909 068), overtakelse av eiendom fra Ågotnes Næringspark AS (org.nr. 981 413 199) med adresse c/o CBB, 5347 Kystbasen Ågotnes.Meldt til Konkurransetilsynet