AGR Group AS – RC Consultants AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: leveranse av teknologiske løsninger som benyttes innen utvinning, drift, service og vedlikehold til offshoreindustrien, samt konsulenttjenester, bemanningstjenester, tekniske studier og prosjektering både på landbasert industri og offshoreindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AGR Group AS (org.nr. 942 317 263), kjøp av samtlige aksjer i RC Consultants AS (org.nr. 966 588 152).Meldt til Konkurransetilsynet