AGR Group AS – Triangle Technology AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: offshoretjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AGR Group AS (org.nr. 942 317 263), kjøp av samtlige aksjer i Triangle Technology AS (org.nr. 961 605 881).Meldt til Konkurransetilsynet