Åhléns AB – Esthetique Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kosmetikk- og hygieneprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Åhléns AB (svensk org.nr. 556030-8800), oppkjøp av Esthetique Norge AS (org.nr. 983415687)