Ahlsell AB – Tempcold Group AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for kuldetekniske komponenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ahlsell AB (svensk org.nr. 556012-9206), oppkjøp av Tempcold Group AB (svensk org.nr. 556255-3585).Meldt til Konkurransetilsynet