Ahlsell Norge AS – Ducatel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fibernett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.09.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ahlsell Norge AS (org.nr. 910 478 656) erverver 100 % av aksjene i Ducatel AS (org.nr. 992 550 902)