Ahlsell Norge AS – Industrivarer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av verktøy og utstyr, industriprodukter og skog- og hageprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.02.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ahlsell Norge AS (org.nr. 910 478 656) kjøper 100 % av aksjene i Industrivarer AS (org.nr. 974 691 256)