Ahlsell Norge AS – Intec Pumper AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Import og salg av pumper

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.09.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ahlsell Norge AS (org.nr. 910 478 656) erverver 100 % av aksjene i Intec Pumper AS (org.nr. 858 454 662)