Ahlsell Norge AS – Nexans Distribusjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Selskapene har overlappende virksomhet innen elektromarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ahlsell Norge AS (org.nr. 910 478 656), kjøp av samtlige aksjer i Nexans Distribusjon AS (org.nr. 962 127 045).Meldt til Konkurransetilsynet