Akademika AS – SiT Tapir AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bokhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Akademika AS (org. nr. 940973643) kjøper bokhandel- og forlagsvirksomheten i SiT Tapir AS (org. nr. 970896538)