Akastor AS – The AGR Group c/o AGR Bidco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tjenester til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.01.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Akastor AS (org.nr. 983738478) erverver 100% av aksjene i AGR Bidco AS (org.nr. 913637054)