Aker BP ASA – Hess Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leting og produksjon av råolje og naturgass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aker BP ASA (org.nr. 989 795 848) erverver 100% av aksjene i Hess Norge AS (org.nr. 930 459 321)