Aker Capital AS – Bjørge ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: leveranser til olje- og gassvirksomheten

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aker Capital AS (org.nr. 986 733 884), oppkjøp av Bjørge ASA (org.nr. 929 118 200).Meldt til Konkurransetilsynet