Aker Capital AS – Natural ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for bioteknologi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aker Capital AS (org.nr. 986 733 884), oppkjøp av Natural ASA (org.nr. 950 293 225).Meldt til Konkurransetilsynet