Aker Exploration ASA – Det Norske Oljeselskap ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leting etter og utvikling av petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.09.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aker Exploration ASA (org. nr. 989795848) fusjonerer med Det Norske Oljeselskap ASA (org. nr. 987904275)