Aker MH AS – Herman Hansen Mek Verksted AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hydraulisk og mekanisk virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aker MH AS (org. nr. 942524544) erverver samtlige aksjer i Herman Hansen Mek Verksted AS (org. nr. 995880407)