Aker MH AS – Lyngdal Mek Verksted AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hydraulisk og mekanisk utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aker MH AS (org. nr. 942524544) erverver samtlige aksjer i Lyngdal Mek Verksted AS (org. nr. 983502075)