Aker Solutions AS – AK Eiendomsinvest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aker Solutions AS (org. nr. 983738478) erverver 100 % av aksjene i AK Eiendomsinvest AS (org. nr. 990554013)