Aker Solutions AS – Enovate Systems Ltd

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aker Solutions AS (org. nr. 983738478) erverver 100 % av aksjene i Enovate Systems Ltd (org. nr. SC223219)