Aker Solutions AS – FSubsea AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Teknisk utsyr for olje- og gassvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.04.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aker Solutions AS (org.nr. 929 877 950) og FSubsea AS (org.nr. 912 106 403) etablerer fellesforetaket FASTSubsea AS